Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 428
Toàn hệ thống: 1535
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Hóa, Sinh

Ngành học đào tạo giáo viên giảng dạy môn Công nghệ, chương trình trung học phổ thông, có tư tưởng đạo đức tốt, nắm vững tri thức khoa học, có nghiệp vụ vững vàng về khoa học kỹ thuật đồng thời có những hiểu biết sâu sắc về khoa học giáo dục, tâm lý giáo dục, phương pháp luận về giảng dạy, xây dựng và quản lý chương trình đào tạo chính sách giáo dục.

Sinh viên được trang bị các năng lực theo các tiêu chuẩn sau:

-             Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: có phẩm chất cơ bản của một nhà giáo như: yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của một nhà giáo, nhà khoa học.

-             Về kiến thức: có nền tảng kiến thức vững chắc về các nguyên lý cơ bản của các quy trình kỹ thuật sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản; những kỹ năng thực hành, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết những vấn đề thực tiễn của giáo dục và của sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp ở địa phương.

-             Về kỹ năng: có đủ năng lực để dạy học phần kỹ thuật nông nghiệp trong chương trình môn Công nghệ ở các trường phổ thông trung học, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, trung học chuyên nghiệp và các trường cao đẳng sư phạm. Ngoài ra, cử nhân ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp có thể đảm nhận những công việc ở các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư ở các địa phương và trong các viện nghiên cứu.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong lĩnh vực giáo dục như có thể trở thành giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông trung học hoặc giáo viên giảng dạy chương trình công nghệ tại các trường cao đẳng, trung học nông nghiệp, trung tâm hướng nghiệp hay các trung tâm dạy nghề; tham gia thực hiện đề tài, các chương trình nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp với các quy mô khác nhau nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến giáo dục trong tiến trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất và các trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp, hoặc học tiếp các bậc học cao hơn ở các chuyên ngành như: nông học, giáo dục học, quản lý giáo dục…

Số lần xem trang: 12701
Điều chỉnh lần cuối: 20-07-2016

Hệ đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO (20-07-2016)

1. NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (20-07-2016)

2. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (13-03-2007)

19. NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT (13-03-2007)

20. NGÀNH LÂM NGHIỆP (13-03-2007)

21. NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (14-03-2007)

22. NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (14-03-2007)

23. NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (14-03-2007)

24. NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (14-03-2007)

25. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (14-03-2007)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn ba hai hai

Xem trả lời của bạn !