Thống kê

Số lần xem:

Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Đề nghị sinh viên điền đầy đủ, chính xác các thông tin trên phiếu và hoàn thành các xác nhận, xin ý kiến của các cấp (BCN Khoa, Bộ môn - nếu phiếu có yêu cầu) trước khi nộp về Phòng Đào tạo. Phòng Đào tạo sẽ từ chối nhận đơn hoặc không giải quyết các đơn điền không đầy đủ, chính xác thông tin hoặc chưa hoàn thành các điều kiện yêu cầu khác trước khi nộp về P. Đào tạo

1. Đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh

2. Đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

3. Đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

4. Đề nghị chuyển địa điểm học

5. Đề nghị chuyển hệ đào tạo

6. Đề nghị chuyển ngành

7. Đề nghị chuyển trường

8. Đề nghị đăng ký môn học bổ sung

9. Đề nghị điều chỉnh điểm

10. Đề nghị học cùng lúc 2 chương trình

11. Kế hoạch học tập chung của 2 ngành

12. Đề nghị thôi học cùng lúc 2 chương trình

13. Đề nghị không tính điểm học phần

14. Đề nghị miễn học phần

15. Đề nghị tạm dừng tiến độ học tập

16. Đề nghị thôi học

17. Đề nghị vào học lại

18. Đề nghị rút bớt học phần

19. Đính chính thông tin cá nhân

20. Phiếu khai thông tin tốt nghiệp

21. Khiếu nại

22. Đề nghị điều chỉnh thông tin trên bằng tốt nghiệp

23. Đề nghị điều chỉnh điểm (dành cho giảng viên)

24. Giấy thanh toán tài sản

25 Đơn đề nghị tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao

26.Đề nghị mượn giảng đường/ phòng học

27. Đề nghị cấp giấy chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ/tin học

28. Đề nghị xét tương đương, thay thế học phần

Số lần xem trang : :63932
Nhập ngày : 28-02-2008
Điều chỉnh lần cuối :18-09-2018

Biểu mẫu - đơn

Trang liên kết

 

Trang Tuyển sinh

 

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không một bảy

Xem trả lời của bạn !