Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 599
Toàn hệ thống: 2402
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

NGÀNH KẾ TOÁN

Môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Văn, Anh văn

Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức căn bản về kế toán. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức nền về kinh tế học và quản trị học.

Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng tổ chức và thực hiện các nghiệp vụ kế toán, phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp, tổ chức công tác kiểm toán nội bộ và giải quyết các vấn đề kiểm toán bên ngoài.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại phòng ban kế toán hoặc tài chính của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông lâm ngư nghiệp hoặc các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Số lần xem trang: 12827
Điều chỉnh lần cuối: 20-07-2016

Hệ đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO (20-07-2016)

1. NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (20-07-2016)

2. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (13-03-2007)

20. NGÀNH LÂM NGHIỆP (13-03-2007)

21. NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (14-03-2007)

22. NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (14-03-2007)

23. NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (14-03-2007)

24. NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (14-03-2007)

25. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (14-03-2007)

26. NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (14-03-2007)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai tám chín ba

Xem trả lời của bạn !