Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 549
Toàn hệ thống: 1290
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chỉ tiêu: 250, Môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Văn, Anh văn

Ngành quản trị kinh doanh bao gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị thương mại và Quản trị tài chính.

1. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (TỔNG HỢP)

Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh như công nghiệp, dịch vụ, xây dựng và nông lâm nghư nghiệp. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức nền về kinh tế học và quản trị học.

Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng trong quản trị như xây dựng và thẩm định các dự án kinh doanh, xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị sản xuất và quản trị marketing; có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông lâm ngư nghiệp.

2. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh, nhưng chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, kinh doanh trong nước và quốc tế. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức nền về kinh tế học và quản trị học.

Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng trong quản trị như xây dựng và thẩm định các dự án kinh doanh, xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị sản xuất và quản trị marketing; đặc biệt chuyên sâu vào lĩnh vực kinh doanh thương mại; có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông lâm ngư nghiệp.

 3. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh, nhưng chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức nền về kinh tế học và quản trị học.

 

Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng trong quản trị doanh nghiệp nói chung, tích lũy được kỹ năng sâu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, xây dựng và thẩm định các dự án kinh doanh, hoạt động ngân hàng, thị trường chứng khoán, kế toán, kiểm toán; có thể làm việc tại các phòng ban tài chính của các đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc hành chính sự nghiệp.

Số lần xem trang: 13732
Điều chỉnh lần cuối: 20-07-2016

Hệ đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO (20-07-2016)

1. NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (20-07-2016)

2. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (13-03-2007)

20. NGÀNH LÂM NGHIỆP (13-03-2007)

21. NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (14-03-2007)

22. NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (14-03-2007)

23. NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (14-03-2007)

24. NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (14-03-2007)

25. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (14-03-2007)

26. NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (14-03-2007)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám tám không sáu

Xem trả lời của bạn !