Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 325
Toàn hệ thống: 1424
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

 

Ngành KINH TẾ

 Môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Văn, Anh văn

1. CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức về kinh tế học và những ứng dụng trong nghiên cứu và quản trị trong các ngành kinh tế, đặc biệt nông lâm ngư nghiệp. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức về kỹ thuật nông lâm ngư và xã hội học nông thôn.

Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng thực hiện các nghiên cứu kinh tế, xây dựng và quản lý các dự án đầu tư, và quản trị kinh doanh ở doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm  ngư nghiệp, nông nghiệp; có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công, tư hoặc nước ngoài.

2. CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức về kinh tế học và những ứng dụng trong nghiên cứu và quản trị trong các ngành kinh tế, đặc biệt tài nguyên và môi trường. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức căn bản về kỹ thuật môi trường.

Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng thực hiện các nghiên cứu kinh tế, xây dựng và quản lý các dự án đầu tư, thẩm định và đo lường lợi ích và chi phí tài nguyên và môi trường, phân tích các chính sách tài nguyên và môi trường; có thể làm việc tại các cơ quan trung ương hay địa phương (như các Sở Tài nguyên & Môi trường, Khoa học & Công nghệ, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn..., các khu công nghiệp, các khu chế xuất) liên quan đến sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên môi trường hay tham gia các chương trình dự án về tài nguyên môi trường trong ngoài nước;  

Số lần xem trang: 14941
Điều chỉnh lần cuối: 20-07-2016

Hệ đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO (20-07-2016)

1. NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (20-07-2016)

2. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (13-03-2007)

20. NGÀNH LÂM NGHIỆP (13-03-2007)

21. NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (14-03-2007)

22. NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (14-03-2007)

23. NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (14-03-2007)

24. NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (14-03-2007)

25. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (14-03-2007)

26. NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (14-03-2007)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm một tám một

Xem trả lời của bạn !