Thống kê

Số lần xem:

Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Những nét cơ bản về học chế tín chỉ và đào tạo theo học chế tín chỉ    <bấm để xem>

Số lần xem trang : :4968
Nhập ngày : 09-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Quan điểm- lý luận

Vài nét về hệ thống tín chỉ ở Châu Âu(09-04-2008)

Hình thành các mô đun dạy học(09-04-2008)

So sánh chương trình giáo dục ở Mỹ và Việt Nam(09-04-2008)

Đào tạo theo tín chỉ: suy ngẫm và ghi nhận(09-04-2008)

Về chế độ tín chỉ và việc áp dụng ở Việt Nam(09-04-2008)

Đào tạo theo tín chỉ ở Mỹ (09-04-2008)

Chuyển đổi sang hệ thống đào tạo theo tín chỉ - Kinh nghiệm của Trung Quốc (Phạm Thị Ly)(09-04-2008)

Hệ thống đào tạo theo tín chỉ Mỹ và những gợi ý cho cải cách giáo dục đại học Việt Nam (Eli Mazur & Phạm Thị Ly).(09-04-2008)

Tổ chức giảng dạy học tập theo chương trình định sẵn và học chế tín chỉ (Lê Thạc Cán)(09-04-2008)

Về việc áp dụng học chế tín chỉ trên thế giới và ở VN (Lâm Quang Thiệp)(09-04-2008)

Phương thức đào tạo theo tín chỉ: Lịch sử, bản chất, và những hàm ý cho phương pháp giảng dạy-học ở bậc đại học (Hoàng Văn Vân)(09-04-2008)

Đào tạo tín chỉ có phải là con đường duy nhất đến thành công của giáo dục đại học(09-04-2008)

Đào tạo tín chỉ: Dễ hay khó (09-04-2008)

Trang liên kết

 

Trang Tuyển sinh

 

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám sáu ba tám

Xem trả lời của bạn !