Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 192
Toàn hệ thống: 1563
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY số 1942/2006/QĐ/ĐT, ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO V/v Bổ sung Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo