Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 345
Toàn hệ thống: 1415
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Danh sách sinh viên nợ thư viện

 Danh sách sinh viên HỌC TẠI TRƯỜNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG nợ Phòng KHTC (Cập nhật ngày 4.5.2018)

 Danh sách sinh viên HỌC TẠI GIA LAI nợ Phòng KHTC

Thông báo cấp bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm (Xem thông báo) + Tải mẫu đơn

Số lần xem trang: 12479
Điều chỉnh lần cuối: 04-05-2018

Các thông tin tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2022 (đợt 2) (04-07-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai năm một bảy

Xem trả lời của bạn !