Thống kê


Đang xem 195
Toàn hệ thống: 945
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Họ tên:Phạm tuấn linh(05-06-2008)

Câu hỏi:

Em muốn xem bảng điểm kết quả học tập thì phải làm sao?

Trả lời

Bạn đăng ký bảng điểm tại khoa chuyên ngành


Số lần xem:3535(Đơn vị nhận câu hỏi:Phòng Đào Tạo- Đơn vị trả lời:Phòng Đào Tạo)


Các câu hỏi liên quan

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai một bảy năm

Xem trả lời của bạn !