/data/image/banner15_ts.gif

Họ tên:nguyen van ky(05-08-2013)

Câu hỏi:

thay cho em hoi em thj khoi b 17.5 cog vung z e dau nghanh nuoi trong thuy san kg a

Trả lời

 hiện nay chưa có điểm chuẩn nên không thể nói trước cho bạn được điều gì nhé


Số lần xem:1461(Đơn vị nhận câu hỏi:Trang tuyển sinh ĐHNL- Đơn vị trả lời:Trang tuyển sinh ĐHNL)


Các câu hỏi liên quan

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn bốn một năm

Xem trả lời của bạn !