/data/image/banner15_ts.gif

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo ĐH, CĐ

Download file: Tại đây 

  NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

MÃ TRƯỜNG/ NGÀNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM        

NLS

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

7140215

Ngôn ngữ Anh

7220201

Kinh tế

7310101

Quản trị kinh doanh

7340101

Kế toán

7340301

Công nghệ sinh học

7420201

Khoa học môi trường

7440301

Công nghệ thông tin

7480201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206

Công nghệ kỹ thuật hóa học

7510401

Kỹ thuật điều khiển và  tự động hóa

7520216

Kỹ thuật môi trường

7520320

Công nghệ thực phẩm

7540101

Công nghệ chế biến thủy sản

7540105

Công nghệ chế biến lâm sản

7549001

Chăn nuôi

7620105

Nông học

7620109

Bảo vệ thực vật

7620112

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

7620113

Kinh doanh nông nghiệp

7620114

Phát triển nông thôn

7620116

Lâm học

7620201

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

Nuôi trồng thủy sản

7620301

Thú y

7640101

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Quản lý đất đai

7850103

Các ngành tuyển sinh từ năm 2020  

Hệ thống thông tin

7480104

Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo

7519007 

Tài nguyên và Du lịch sinh thái

7859002 

Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên

7859007 

Lâm nghiệp đô thị

7620202

Bất động sản

7340116

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

 

Công nghệ thực phẩm

7540101T

Thú y

7640101T

 CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

  

Quản trị kinh doanh

7340101C

Công nghệ sinh học

7420201C

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201C

Kỹ thuật môi trường

7520320C

Công nghệ thực phẩm

7540101C

CHƯƠNG TRÌNH  CỬ NHÂN QUỐC TẾ

  

Kinh doanh 

7340120Q

Thương mại

7340121Q

Công nghệ sinh học

7420201Q

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

7620114Q

 PHÂN HIỆU ĐH NÔNG LÂM TẠI GIA LAI

NLG

Quản trị kinh doanh

7340101

Kế toán

7340301

Công nghệ thực phẩm

7540101

Nông học

7620109

Lâm học

7620201

Thú y

7640101

Công nghệ thông tin

7480201

Bất động sản

7340116 

PHÂN HIỆU ĐH NÔNG LÂM TẠI NINH THUẬN

NLN

Quản trị kinh doanh

7340101

Kế toán

7340301

Nông học

7620109

Nuôi trồng thủy sản

7620301

Thú y

7640101

Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo

7519007

Tài nguyên và Du lịch sinh thái

7859002 

Bất động sản

7340116 

Số lần xem trang: 29435
Điều chỉnh lần cuối: 03-09-2020

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN- ĐIỂM SÀN ĐH CHÍNH QUY 2018 (12-07-2018)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám một sáu bốn

Xem trả lời của bạn !