Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1013902
Toàn hệ thống: 11259779
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra thông tin tốt nghiệp và lệ phí cấp bằng đối với sinh viên tốt nghiệp.

Phòng Đào tạo thông báo về việc kiểm tra thông tin và lệ phí cấp bằng đối với sinh viên tốt nghiệp trong đợt 4 – tháng 12 năm 2020 như sau:

1.      Kiểm tra thông tin tốt nghiệp :

Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp:

-         Nộp Phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp về phòng Đào tạo (mẫu phiếu sinh viên download tại website: pdt.hcmuaf.edu.vn).

-         Kiểm tra cẩn thận tất cả thông tin bao gồm:  họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính nếu không chính xác sinh viên đến phòng Đào tạo để được điều chỉnh.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tại website: pdt.hcmuaf.edu.vn (danh sách sẽ thường xuyên được cập nhật đến khi có quyết định công nhận tốt nghiệp).

Lưu ý:  Do tính chất quan trọng về việc in và cấp phát văn bằng tốt nghiệp đại học/cao đẳng đề nghị tất cả sinh viên thực hiện đúng theo thông báo đến trước ngày 10/01/2021.

2.      Lệ phí cấp bằng: thực hiện theo thông báo số 2828/TB-ĐHNL-KHTC ngày 24/09/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

 

Trân trọng thông báo./.

 

 

Số lần xem trang: 13125
Điều chỉnh lần cuối: 03-03-2021

Các thông tin tốt nghiệp

Quyết định tốt nghiệp đợt tháng 03.2021 (22-03-2021)

Thông báo về việc kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp (29-03-2021)

Danh sách sinh viên nợ tài sản đợt tốt nghiệp tháng 12.2020 (25-01-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2020 (11-12-2020)

Kế hoạch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 09.2020 và Danh sách sinh viên nợ tài sản (03-11-2020)

Quyết định tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2020 (21-10-2020)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09.2020 (cập nhật tới 15h00 ngày 30.09.2020) (18-09-2020)

Thông báo nộp phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 03 và tháng 06 năm 2020 và Đăng ký GCNTN TT bổ sung (12-08-2020)

Danh sách sinh viên nợ tài sản tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2020 (08-08-2020)

Quyết định Tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 /2020 (18-07-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín không bảy bảy

Xem trả lời của bạn !