Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 140326
Toàn hệ thống: 1806117
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03.2020

Số lần xem trang: 3095
Điều chỉnh lần cuối: 08-07-2020

Các thông tin tốt nghiệp

Quyết định Tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 /2020 (18-07-2020)

Thông báo nộp phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 06.2020 (08-07-2020)

Danh sách sinh viên nợ tài sản đợt tốt nghiệp tháng 03.2020 (08-07-2020)

Quyết định tốt nghiệp tháng 03 năm 2020 - Thông báo đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tốt nghiệp (28-05-2020)

Quyết định tốt nghiệp tháng 12 năm 2019, Danh sách nợ tài sản và Kế hoạch ký sổ nhận bằng (11-12-2019)

Thông báo ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 9 năm 2019 (06-11-2019)

Quyết định tốt nghiệp tháng 09 năm 2019 (22-10-2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 09 năm 2019 (12h30 26/09/2019, danh sách tạm thời) và Thông báo kiểm tra hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp (18-09-2019)

Quyết định tốt nghiệp tháng 06 năm 2019 (17-07-2019)

Thông báo ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 6 năm 2019 (07-08-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không tám năm sáu

Xem trả lời của bạn !