Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1238
Toàn hệ thống: 21667
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

Số lần xem trang: 8903
Điều chỉnh lần cuối: 25-11-2019

Các thông tin tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (dự kiến) đợt tháng 03.2020 (16h00 30/03/2020) (09-03-2020)

Quyết định tốt nghiệp tháng 12 năm 2019, Danh sách nợ tài sản và Kế hoạch ký sổ nhận bằng (11-12-2019)

Quyết định tốt nghiệp tháng 09 năm 2019 (22-10-2019)

Quyết định tốt nghiệp tháng 06 năm 2019 (17-07-2019)

Thông báo ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 6 năm 2019 (07-08-2019)

Thông báo ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 3 năm 2019 (25-04-2019)

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 3 năm 2019 (12-04-2019)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 (tháng 03 năm 2019) (26-03-2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 03 năm 2019 (cập nhật 05.04.2019) (14-03-2019)

Thông báo ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 12 năm 2018 (10-01-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

Phó Hiệu Trưởng

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai năm một chín

Xem trả lời của bạn !