Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 43031
Toàn hệ thống: 432856
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (có điều chỉnh)

Lưu ý: Sinh viên đăng ký môn học vào thời gian đăng ký toàn trường, tài khoản đăng ký môn học của ngành 2 là mã số sinh viên ngành 2, tmật khẩu mặc định là ddmmyyyy (sinh viên đổi mật khẩu ngay sau khi kích hoạt tài khoản).

 

Số lần xem trang: 8636
Điều chỉnh lần cuối: 13-12-2016

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2020-2021 (03-07-2020)

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch đào tạo bậc Đai học năm học 2019-2020 (05-05-2020)

Thông báo v/v phúc khảo điểm thi BM lý luận chính trị HK 1 năm học 2019-2020 (27-03-2020)

Thông báo v/v cấp bảng điểm năm học 2018_2019 đối với khóa 2018 (22-10-2019)

(21-10-2019)

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (19-07-2019)

Thông báo thời gian học và biên chế lớp học GDQP dành cho sinh viên khóa 2018 (05-07-2019)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ I (2019-2020) (21-05-2019)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất (18-03-2019)

Thông báo nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng khóa 2016 và 2017 (28-02-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín tám chín tám

Xem trả lời của bạn !