Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 717
Toàn hệ thống: 5235
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 THÔNG BÁO

Về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tốt nghiệp

Nhân ngày Hội việc làm 2016 với sự tham gia của nhiều đơn vị tuyển dụng, để đáp ứng nhu cầu của sinh viên tốt nghiệp trong đợt 3 năm 2016 (danh sách sinh viên tốt nghiệp tại website: pdt.hcmuaf.edu.vn), phòng Đào tạo thông báo như sau:

1/ Đối với những sinh viên có nhu cầu, phòng Đào tạo sẽ in cấp miễn phí:

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

+ Bảng điểm tốt nghiệp.

2/ Những sinh viên chưa nộp Phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp thì nộp về phòng Đào tạo theo đơn vị lớp (nếu có).

Thời gian thực hiện: ngày 17/10/2016

Địa điểm: tại phòng Đào tạo

Lưu ý:

Sinh viên có nhu cầu nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong ngày 15/10/2016 đề nghị đăng ký tại Phòng Đào tạo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/10/2016.

Sinh viên đến nhận Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vui lòng mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân.

Trân trọng thông báo./.

Số lần xem trang : :7591
Nhập ngày : 10-10-2016
Điều chỉnh lần cuối :15-10-2016

Bản tin của Phòng Đào Tạo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ONLINE GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09 NĂM 2018 (06-10-2018)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ II năm học 2018-2019(14-09-2018)

Quy chế học vụ - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 2600/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 08 tháng 08 năm 2018)(22-08-2018)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019(31-07-2018)

Thông báo thời gian học, địa điểm và biên chế lớp GDQP khóa 2017(16-07-2018)

Thông báo học Giáo dục Quốc phòng Khóa 2017(02-07-2018)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm không tám không

Xem trả lời của bạn !