Thống kê

Số lần xem:

Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Biểu mẫu đơn đề nghị giải quyết công việc thuộc phạm vi P. Đào tạo tiếp nhận, giải quyết

Số lần xem trang : :7325
Nhập ngày : 12-04-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Thông tin tuyển sinh Liên thông & Vừa làm vừa học

Quy trình và lưu đồ giải quyết công việc của Phòng Đào tạo(12-04-2016)

Trang liên kết

 

Trang Tuyển sinh

 

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu bốn ba sáu

Xem trả lời của bạn !