Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 7299
Toàn hệ thống: 48817
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

  

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký học cùng lúc hai chương trình, học kỳ II năm học 2015 – 2016

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ Quyết định số 1712/ĐHNL-ĐT ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh V/v ban hành Quy chế học vụ áp dụng cho bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên có nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình ở học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 như sau:

I. Đối tượng, điều kiện đăng ký

1.1. Đối tượng

Là sinh viên hệ Đại học chính quy đang học tại trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

1.2. Điều kiện chung đăng ký học cùng lúc hai chương trình

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác với ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.

- Sinh viên đã học xong học kỳ thứ nhất, năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và không thuộc diện xếp hạng học lực yếu.

- Trong quá trình sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2.00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

1.3. Riêng đối với sinh viên đăng ký học ngành hai là ngành Ngôn ngữ Anh ngoài các điều kiện chung được quy định tại khoản 1.2, mục I của thông báo này, trước khi đăng ký học ngành hai, sinh viên phải tham gia kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 do nhà trường tổ chức, đạt tối thiểu từ 50 điểm trở lên. Sau khi có kết quả thi chuẩn đầu ra B1, sinh viên liên hệ giáo vụ khoa Ngoại ngữ - Sư phạm để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kế hoạch học tập của ngành thứ hai và nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo.

II. Thời gian và thủ tục đăng ký

2.1. Thời gian, địa điểm đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/12/2015 tại P. Đào tạo

2.2. Thủ tục bao gồm:

- Đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình (theo mẫu kèm theo).

- Bảng kế hoạch học tập chung của hai chương trình (theo mẫu kèm theo).

- Bảng điểm kết quả học tập của chương trình thứ nhất.

Số lần xem trang : :5954
Nhập ngày : 03-12-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo thay đổi kế hoạch đào tạo bậc Đại học HK2/2019-2020(14-02-2020)

Thông báo v/v cấp bảng điểm năm học 2018_2019 đối với khóa 2018(22-10-2019)

Thông báo học cùng lúc 2 Chương trình học kỳ II (2019-2020) (21-10-2019)

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020(19-07-2019)

Thông báo thời gian học và biên chế lớp học GDQP dành cho sinh viên khóa 2018(05-07-2019)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ I (2019-2020)(21-05-2019)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(18-03-2019)

Thông báo nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng khóa 2016 và 2017(28-02-2019)

Đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - Bảng điểm online(31-12-2018)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2018 - 2019(12-12-2018)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ II năm học 2018-2019(14-09-2018)

Quy chế học vụ - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 2600/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 08 tháng 08 năm 2018)(22-08-2018)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019(31-07-2018)

Thông báo thời gian học, địa điểm và biên chế lớp GDQP khóa 2017(16-07-2018)

Thông báo học Giáo dục Quốc phòng Khóa 2017(02-07-2018)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

Trang liên kết

 

 

 

 

Phó Hiệu Trưởng

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám chín tám ba

Xem trả lời của bạn !