Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học không chuyên áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 2014.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file (đính kèm).

Trân trọng. 

Số lần xem trang : :6332
Nhập ngày : 04-05-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Thông tin về chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1, kỳ thi ngày 16/04/2017(02-06-2017)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, kỳ thi ngày 24-25/12/2016(20-04-2017)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, kỳ thi ngày 29-30/10/2016(29-12-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh, kỳ thi ngày 13/11/2016(29-12-2016)

Kế hoạch thi chuẩn đầu ra tin học năm 2017(28-12-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 ngày thi 31.7.2016(27-09-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, đợt thi tháng 6 năm 2016 tại Trường và đợt thi tháng 8 năm 2016 tại các Phân hiệu(13-09-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh, kỳ thi ngày 29/5 và 12/6/2016(26-07-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, đợt thi tháng 5 năm 2016(11-07-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, đợt thi tháng 4/2016(13-06-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học, đợt thi tháng 3 năm 2016(05-05-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tiếng Anh B1 đợt thi ngày 13/3/2016(01-04-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi tháng 01/2016(31-03-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra đợt thi tháng 12/2015(28-03-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi ngày 28-29/11/2015(05-01-2016)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tháng 12/2015.(28-12-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học không chuyên kỳ thi tháng 9/2015(11-12-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi thang 11 năm 2015(11-12-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ta tin học không chuyên, kỳ thi tháng 8/2015(25-09-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, kỳ thi tháng 6 và tháng 7 năm 2015(10-09-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ta Tiếng Anh B1 kỳ thi ngày 17.3.2015(27-03-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên (B1) kỳ thi ngày 26/10/2014(03-12-2014)

Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 ngày 14/12/2014(27-11-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học kỳ thi ngày 27-28/09/2014(26-11-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 31/08/2014(23-09-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 kỳ thi ngày 11/05/2014(04-06-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học ngày 26 tháng 03 năm 2014(26-03-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ thi ngày 09/03/2014(21-03-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học ngày 21 tháng 03 năm 2014(21-03-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học ngày 19 tháng 03 năm 2014(20-03-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học ngày 07 tháng 03 năm 2014(12-03-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học ngày 21 tháng 02 năm 2014(03-03-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ thi ngày 22/12/2013(24-02-2014)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ thi ngày 15/11/2013(27-11-2013)

Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra B1(09-10-2013)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học thi đợt Tháng 8/2013(18-09-2013)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ thi ngày 18/08/2013(18-09-2013)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ thi ngày 02/06/2013(26-07-2013)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học thi ngày 31/03/2013 và ngày 05/05/2013(31-05-2013)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh không chuyên ngày 03-03-2013 (Bổ sung) (08-05-2013)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh không chuyên ngày 23-03-2013(02-04-2013)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh không chuyên ngày 03-03-2013(22-03-2013)

Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 đợt tháng 3-2013 (19-02-2013)

Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 và kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 23/12/12(21-01-2013)

Thông báo danh sách thi và phòng thi kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh 23/12/2012(11-12-2012)

Danh sách được công nhận đạt kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 28/10/12 tại ĐHNL và ngày 4/11/12 tại PH Gia Lai(01-12-2012)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Địa chỉ: Phòng G01, G03 - Nhà Điều hành - ĐH Nông Lâm TP.HCM . ĐT: 028-38963350- Email: pdaotao @hcmuaf.edu.vn - Website: http://pdt.hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một bốn chín sáu