Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 4663
Toàn hệ thống: 60679
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ , tin học không chuyên áp dụng từ khóa 2014

Số lần xem trang : :5939
Nhập ngày : 27-04-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Các quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 và CDR Tin học

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên(29-01-2015)

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ(20-03-2013)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu ba sáu bảy