Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 10834
Toàn hệ thống: 81580
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Căn cứ Điều 14 quy chế học vụ (Ban hành kèm theo quyết định số:1712/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 23/07/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh).

Nay Nhà trường thông báo thời gian rút bớt học phần như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00-22h00 hàng ngày từ 04/02/2015 – 21/03/2015

Sinh viên rút học phần online trên website: http://dkmh.hcmnlu.edu.vn/


(Lưu ý: Môn học sau khi rút sẽ không thể khôi phục lại, và không hoàn trả học phí vì vậy sinh viên cân nhắc thật kỹ trước khi rút học phần)

Sinh viên xem hướng dẫn rút học phần <Tại đây>

Trân trọng thông báo!

"Khoản 4 Điều 14, Quy chế học vụ: Chậm nhất là tuần lễ thứ 8 của HK chính và tuần lễ thứ 2 của HK hè, nếu sinh viên thấy việc học khó khăn có thể dẫn đến kết quả kém, sinh viên có thể rút bớt học phần đã đăng ký nhưng không được hoàn lại học phí... Những học phần đã rút sẽ nhận điểm R trong bảng điểm HK. Trong các HK chính, số học phần còn lại sau khi rút bớt không được dưới 8 TC."

Số lần xem trang : :5751
Nhập ngày : 03-02-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(14-07-2016)

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng, năm học 2015 -2016(29-06-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba không một không

Xem trả lời của bạn !