Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 740667
Toàn hệ thống: 8788537
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký học cùng lúc hai chương trình, học kỳ II năm học 2020 – 2021

Căn cứ Nghị định số  99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, v/v ban  hành “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học”;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành “Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”;

Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 08/08/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM v/v ban hành “Quy chế học vụ áp dụng cho bậc Đại học, hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ”;

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo cho sinh viên có nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình ở học kỳ II năm học 2020 – 2021 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

1.1. Đối tượng:

Là sinh viên hệ Đại học chính quy đang học tại trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

1.2. Điều kiện chung đăng ký học cùng lúc hai chương trình:

Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác với ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.

Sinh viên đã học xong học kỳ thứ nhất, năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và không thuộc diện xếp hạng học lực yếu.

Sinh viên đang học cùng lúc hai chương trình, nếu học lực yếu ở chương trình thứ nhất (ĐTBHK dưới 2.00) sẽ không được đăng ký học phần thuộc chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

Sinh viên chỉ được công nhận tốt nghiệp đối với chương trình thứ hai sau khi đã được công nhận tốt nghiệp chương trình thứ nhất.

1.3. Riêng đối với sinh viên đăng ký học ngành hai là ngành Ngôn ngữ Anh:

Ngoài các điều kiện chung được quy định tại khoản 1.2, mục I của thông báo này, trước khi đăng ký học ngành hai, sinh viên phải tham gia kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 do nhà trường tổ chức, đạt tối thiểu từ 50 điểm (theo thang điểm 100) trở lên. Sau khi có kết quả thi chuẩn đầu ra B1, sinh viên liên hệ giáo vụ khoa Ngoại ngữ - Sư phạm để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kế hoạch học tập của ngành thứ hai và nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo.

II. THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

2.1. Thời gian, địa điểm đăng ký:

Từ ngày ra thông báo đến 16h00, ngày 20 tháng 01 năm 2021  tại Phòng Đào tạo.

2.2. Hồ sơ bao gồm:

Đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình (theo mẫu kèm theo). Mẫu số 10

Bảng kế hoạch học tập chung của hai chương trình (theo mẫu kèm theo).Mẫu số 11

Bảng điểm kết quả học tập của chương trình thứ nhất.

Số lần xem trang: 2470
Điều chỉnh lần cuối: 06-01-2021

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng Khóa 2018 (28-09-2020)

Thông báo về việc học tập tập trung Giáo dục Quốc phòng (14-08-2020)

Thông báo lịch học GDQP - Biên chế lớp GDQP - Quy định về học trực tuyến (09-08-2020)

Kế hoạch học Quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2019 (08-08-2020)

Đăng ký BĐ Online dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp (03-08-2020)

Thông báo về việc học GDQP đối với sinh viên khóa 2019 (17-07-2020)

Thông báo học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2020-2021 (03-07-2020)

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch đào tạo bậc Đai học năm học 2019-2020 (05-05-2020)

Thông báo v/v phúc khảo điểm thi BM lý luận chính trị HK 1 năm học 2019-2020 (27-03-2020)

Thông báo v/v cấp bảng điểm năm học 2018_2019 đối với khóa 2018 (22-10-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám chín chín tám

Xem trả lời của bạn !