Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 305
Toàn hệ thống: 5398
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Sinh viên vui lòng click vào link bên dưới để đọc chi tiết thông báo:

https://qmo.nlu.edu.vn/thong-tin/tin-tuc/dang-ky-phuc-khao-diem-thi-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020.html?fbclid=IwAR2LQ2WP3VCSUkR60SHxpjqiRnwDpaRYhCOv8nreXT3T_ooP7mrG9aL_Puk

  • Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản lý chất lượng qua số điện thoại: (0283) 724 5870 - (0283) 724 6051 hoặc qua email: pqlcl@hcmuaf.edu.vn.

Số lần xem trang: 9123
Điều chỉnh lần cuối: 27-03-2020

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch đào tạo bậc Đai học năm học 2019-2020 (05-05-2020)

Thông báo v/v cấp bảng điểm năm học 2018_2019 đối với khóa 2018 (22-10-2019)

(21-10-2019)

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (19-07-2019)

Thông báo thời gian học và biên chế lớp học GDQP dành cho sinh viên khóa 2018 (05-07-2019)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ I (2019-2020) (21-05-2019)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất (18-03-2019)

Thông báo nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng khóa 2016 và 2017 (28-02-2019)

Đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - Bảng điểm online (31-12-2018)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (12-12-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba chín hai bốn

Xem trả lời của bạn !