Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 312611
Toàn hệ thống: 4811276
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Sinh viên vui lòng click vào link bên dưới để đọc chi tiết thông báo:

https://qmo.nlu.edu.vn/thong-tin/tin-tuc/dang-ky-phuc-khao-diem-thi-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020.html?fbclid=IwAR2LQ2WP3VCSUkR60SHxpjqiRnwDpaRYhCOv8nreXT3T_ooP7mrG9aL_Puk

  • Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản lý chất lượng qua số điện thoại: (0283) 724 5870 - (0283) 724 6051 hoặc qua email: pqlcl@hcmuaf.edu.vn.

Số lần xem trang: 9681
Điều chỉnh lần cuối: 27-03-2020

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo về việc học tập tập trung Giáo dục Quốc phòng (14-08-2020)

Thông báo lịch học GDQP - Biên chế lớp GDQP - Quy định về học trực tuyến (09-08-2020)

Kế hoạch học Quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2019 (08-08-2020)

Đăng ký BĐ Online dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp (03-08-2020)

Thông báo về việc học GDQP đối với sinh viên khóa 2019 (17-07-2020)

Thông báo học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2020-2021 (03-07-2020)

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch đào tạo bậc Đai học năm học 2019-2020 (05-05-2020)

Thông báo v/v cấp bảng điểm năm học 2018_2019 đối với khóa 2018 (22-10-2019)

(21-10-2019)

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (19-07-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai chín một sáu

Xem trả lời của bạn !