Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 4413
Toàn hệ thống: 27790
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Stt
Môn học
Số tiết
Giáo viên
Thời gian
1
Toán cao cấp C2
45
Lê Nguyễn Kim Hằng
27/10/2008
2
Xác suất thống kê A
60
Đặng Thành Danh
29/10/2008
3
Xã hội học
45
Võ Văn Việt
31/10/2008 (17 giờ 30)
4
Kinh tế vi mô 1
60
Tôn Thất Đào
31/10/2008 (18 giờ)
5
Pháp luật đại cương
45
Dương Thị Tuyết Hà
2/11/2008 (8 giờ)
6
Anh văn 2-K
75
Nguyễn Thị Bình
2/11/2008 (9 giờ)
(*) Thi từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 30 các ngày thứ
2,4,6
Lưu ý:
Khi đến dự thi sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu
Không có giấy tờ tùy thân sẽ không được phép vào phòng thi

Số lần xem trang : :3478
Nhập ngày : 18-10-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Lịch thi học kỳ thứ hai (lần 1)- Các lớp VLVH Khóa 2010(21-10-2011)

Lịch thi học kỳ thứ nhất (lần 2)- Các lớp VLVH Khóa 2010(21-09-2011)

Lịch thi học kỳ thứ 1 các lớp khóa 2010(15-04-2011)

Lịch thi lần 2 Lớp TC09TY học kỳ 2 năm học 2009-2010(17-02-2011)

Lịch thi lần 2 Lớp TC09KETD VÀ TC09QTTD(01-09-2010)

Lịch thi học kỳ thứ 2 (lần 1) lớp TC07QTTD(27-10-2008)

Lịch thi học kỳ thứ 3 (lần 1) các lớp hệ VLVH khóa 2007 tại các trung tâm liên kết(30-07-2008)

Lịch thi học kỳ thứ 2 (lần 2) các lớp hệ VLVH khóa 2007 tại các trung tâm liên kết(30-07-2008)

Lịch thi học kỳ thứ 2 (lần 1) các lớp hệ VLVH khóa 2007 tại các trung tâm liên kết(30-07-2008)

Lịch thi Học kỳ thứ 1 (lần 2) các lớp hệ VLVH khóa 2007 tại các trung tâm liên kết(30-07-2008)

Lịch thi học kỳ 2 (LẦN 2) hệ VLVH tại trường KHÓA 2007(19-06-2008)

Lịch thi học kỳ 1 (LẦN 1) hệ vừa làm vừa học KHÓA 2007(19-06-2008)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một chín chín hai

Xem trả lời của bạn !