Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 518
Toàn hệ thống: 5123
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Sinh viên xem danh mục các xã đạc biệt khó khăn tại đây data/file/Hoc_bong_hoc_phi/DS_XaDBKK(15-10-2010).xls.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    ________________                      

TP. Hồ Chí Minh,  ngày          tháng      05   năm  2010

        SỐ : ………….../ TB-ĐT                      

   V/v xét miễn giảm học phí                       

 

THÔNG BÁO

                    Kính gửi : - Ban chủ nhiệm các khoa, Bộ môn trực thuộc,
                                      - Phân hiệu Đại Học Nông Lâm Gia Lai,
Theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn giảm học phí, phòng Đào tạo trường Đại học Nông Lâm thông báo cho các sinh viên xin miễn giảm học phí cần làm theo các hướng dẫn sau :
          1. Hồ sơ cho các diên chính sách 
         a. Diện có gia đình cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn (danh mục các xã thuộc KV3 khó khăn ở website http://www.cema.gov.vn/modules , gồm các Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT, 05/2007/QĐ-UBDT, 106/2004/Qd-TTg, 164/2006/TTg, 113/QD-TTg,69/2008/QD-TTg, được tổng hợp ở trang web http://pdt.hcmuaf.edu.vn/   vào mục học bổng, học phí). Gồm có các giấy tờ sau :
- Bản sao hộ khẩu của gia đình có xác nhận sao y bản chính (photo nguyên cả quyển),
- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương tại nơi có hộ khẩu (nội dung xác nhận phải ghi rõ tên xã, huyện và thời gian gia đình sinh sống tại đó. Giấy chứng nhận dân tộc ít người (nếu có).
- Bản sao học bạ các lớp ở cấp THPT có công chứng, (phải học trường THPT tại huyện nhà). 
            b. Diện con thương binh, con liệt sỹ, con mồ côi cả cha lẫn mẹ, cha mẹ bị tai nạn lao động.
- Bản sao thẻ thương binh, bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ (có công chứng), bản sao giấy chứng tử cha và mẹ, bản sao giấy chứng nhận cha mẹ bị tai nạn lao động.
- Giấy xác nhận của Phòng Thương binh xã hội tại nơi cư trú (phải ghi rõ tên cha mẹ, tên con là sinh viên đang học tại trường ĐHNL). Nếu diện mồ côi phải có xác nhận của phòng Thương binh xã hội quận, huyện ghi rõ hoàn cảnh gia đình hiện nay, kèm bản sao hộ khẩu.
           c. Diện sinh viên tàn tật
- Biên bản giám định y khoa có ghi tỷ lệ thương tật do bệnh viện hay các trung tâm y tế cấp.
- Giấy xác nhận của Phòng Thương binh xã hội tại nơi cư trú về hoàn cảnh gia đình của SV. 
           2. Thời gian nộp hồ sơ 
          a. Hồ sơ nộp cho phòng đào tạo ( phòng Đào tạo, gặp cô Giang, thầy Cường) 
          b. Thời hạn nhận hằng năm : Học kỳ 1 từ 01/08 đến 30/09, Học kỳ 2 từ 01/02 đến 30/3,
Riêng SV năm thứ nhất mới nhập học, học kỳ 1 thời hạn tới 30/10.
Chỉ giải quyết miễn giảm khi SV có nộp đơn, Phòng Đào tạo nhận đơn ghi nhận ngày và giải quyết từ ngày nộp đơn trở đi. Kính đề nghị các khoa, Bộ môn thông báo cho sinh viên các lớp khóa mới, để biết nộp đơn miễn giảm đúng thời hạn.
Trân trọng thông báo.
                                                                    Tl. HIỆU TRƯỞNG 
                                                             TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

  


Ghi chú : Sinh viên thuộc diện ở mục a, b, c được hưởng chế độ từ lúc nộp đơn đến khi ra trường,
Sinh viên tạm nghỉ học hay tạm dừng thì ngưng giải quyết chế độ chính sách, khi vào học lại thì phải nộp đơn như trên để được xét lại. Để biết thêm chi tiết, sinh viên có thể xem ở trang web http://www.chinhphu.vn  vào mục hệ thống văn bản\giáo dục đào tạo\chọn nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010..


 

Số lần xem trang : :6093
Nhập ngày : 29-03-2007
Điều chỉnh lần cuối :15-10-2010

Học bổng học phí

Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung lần cuối)(22-11-2013)

Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung) (25-10-2013)

Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013(05-10-2013)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (đã chỉnh sửa) (01-08-2013)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013( dự kiến) (09-07-2013)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK1/2012-2013 (dự kiến)(19-11-2012)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2011-2012( chỉ xem) (30-03-2012)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK1/2011-2012(28-10-2011)

Thông báo về việc miễn giảm học phí theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (07-12-2010)

Quy định mới về chính sách học bổng học phí của Chính phủ(22-09-2010)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2009-2010(14-06-2010)

Danh sách sinh viên được miễm giảm học phí và nhận trợ cấp xã hội Học kỳ 2 năm học 2009-2010(29-05-2010)

Học phí hệ vừa làm vừa học năm học 2008-2009(10-11-2008)

Học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên (20-08-2007)

Tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2007(15-03-2007)

Về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách(14-03-2007)

Chế độ đãi ngộ trong giáo dục(13-03-2007)

Trang liên kết

 

 

 

 

Phó Hiệu Trưởng

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai bảy chín tám

Xem trả lời của bạn !