Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 86
Toàn hệ thống: 2216
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

29. Ngành NGÔN NGỮ ANH

(Khối D1, Môn thi: Văn, Toán, Anh văn - hệ số 2)

Về mặt kiến thức, sinh viên tốt nghiệp cử nhân Anh văn:

1.     Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

2.     Có trình độ tiếng Anh (English proficiency) tương đương TOEFL 520 hoặc IELTS 6.0;

3.     Có hiểu biết và kiến thức vững về ngôn ngữ học trong tiếng Anh, bao gồm các nhóm kiến thức về âm vị (phonology) hình thái (morphology) ngữ nghĩa (semantics) và cú pháp (syntax);

4.     Có kiến thức và hiểu biết căn bản về văn chương, văn minh và văn hóa Anh-Mỹ;

5.     Có kiến thức căn bản về lý thuyết biên phiên dịch giữa hai ngôn ngữ Anh và Việt;

6.     Có kiến thức căn bản về tiếng Anh chuyên ngành quản trị, cần thiết cho công việc thuộc lãnh vực quản trị văn phòng trong môi trường làm việc sử dụng tiếng Anh;

7.     Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

Về mặt kỹ năng, sinh viên tốt nghiệp cử nhân Anh văn:

1.     Có kỹ năng suy nghĩ độc lập, suy luận logic, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm;

2.     Có kỹ năng giao tiếp xã hội hiệu quả với người bản ngữ và không bản ngữ trong các ngữ cảnh xã hội đòi hỏi phải sử dụng tiếng Anh như một phương tiện giao tiếp;

3.     Có kỹ năng truyền đạt thông tin hiệu quả, thể hiện qua khả năng sử dụng tiếng Anh để trình bày, diễn đạt ý tưởng bằng hình thức nói và viết;

4.     Vận dụng được các lý thuyết và phương pháp căn bản liên quan đến giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ trong lớp học thực tế. Sinh viên năm cuối thuộc trọng tâm Giảng dạy có thể giảng dạy chương trình tiếng Anh ở bậc phổ thông cơ sở và phổ thông trung học;

5.     Thực hành biên dịch các văn bản có độ khó hoặc độ phức tạp ở mức trung bình và nâng cao từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại; và thực hành phiên dịch thành thạo các hoạt động giao tiếp trong công việc.

6.     Có kỹ năng triển khai và theo dõi các quy trình công việc chính yếu như tuyển dụng, phân công, đánh giá, phát triển nguồn lực, quan hệ công chúng …;

7.     Có kỹ năng thực hiện nghiên cứu khoa học, thể hiện qua khả năng thu thập và phân tích dữ liệu từ thư viện, Internet và các nguồn thông tin khác;

 

Vị trí, khả năng công tác, khả năng nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng giảng dạy môn Tiếng Anh phổ thông và chuyên ngành tại các trường cao đẳng, phổ thông trung học và các trung tâm ngoại ngữ;

Sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng đảm nhiệm công tác quản trị văn phòng tại các công ty, xí nghiệp trong nước và nước ngoài và các tổ chức xã hội khác;

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác biên phiên dịch tại các công ty và tổ chức quốc tế;

Có khả năng tự học và tinh tinh thần học tập suốt đời;có khả năng tiếp tục học ở các bậc sau đại học thuộc các chuyên ngành trong lĩnh vực ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh.


Số lần xem trang : :4457
Nhập ngày : 14-03-2007
Điều chỉnh lần cuối :26-02-2013

Hệ đại học

1. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ(13-03-2007)

2. NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN (13-03-2007)

18. NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT (13-03-2007)

19. NGÀNH LÂM NGHIỆP (13-03-2007)

20. NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN(14-03-2007)

21. NGÀNH BẢO QUẢN & CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM (14-03-2007)

22. NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC(14-03-2007)

23. NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (14-03-2007)

24. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (14-03-2007)

25. NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (14-03-2007)

26. NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT (14-03-2007)

27. NGÀNH CÔNG NGHỆ RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN(14-03-2007)

28. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC(14-03-2007)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI PHÂN HIỆU GIA LAI(14-03-2007)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI PHÂN HIỆU NINH THUẬN(14-03-2007)

17. NGÀNH NÔNG HỌC (13-03-2007)

16. NGÀNH THÚ Y (13-03-2007)

3. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (13-03-2007)

4. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (13-03-2007)

5. NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA(13-03-2007)

6. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ(13-03-2007)

7. NGÀNH CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT Ô TÔ (13-03-2007)

8. NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (13-03-2007)

9. NGÀNH KINH TẾ (13-03-2007)

10. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (13-03-2007)

11. NGÀNH KẾ TOÁN (13-03-2007)

12. NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP(13-03-2007)

13. NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (13-03-2007)

14. NGÀNH BẢN ĐỒ HỌC(13-03-2007)

15. NGÀNH CHĂN NUÔI(13-03-2007)

TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUỐC TẾ(14-03-2007)

Trang liên kết