Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 3689
Toàn hệ thống: 29595
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

GIỚI THIỆU:

Phòng Đào tạo là một trong các phòng chức năng, chịu trách nhiệm tổ chức-quản lý công tác giảng dạy và học tập trong Trường bao gồm các hệ đào tạo chính qui đại học và cao đẳng, hệ không chính quy đại học.

Các nhiệm vụ chính của Phòng Đào Tạo gồm :

Ø  Tham mưu cho Ban Giám Hiệu trong hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường.

Ø  Tổ chức xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo của các loại hình đào tạo đại học và cao đẳng.

Ø  Tổ chức thực hiện toàn bộ công tác giảng dạy và học tập.

Ø  Nghiên cứu và thực hiện các hình thức kiểm định chất lượng đào tạo.

Ø  Ngoài ra Phòng Đào Tạo còn đóng vai trò then chốt trong việc tổ chức thành công-nghiêm túc các kỳ thi tuyển sinh đại học trong nhiều năm qua. Cùng với toàn trường, Phòng Đào Tạo đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng qui trình quản lý đào tạo "mới" theo học chế tín chỉ, đã góp phần quan trọng cải tiến phương thức đào tạo để tạo được những chuyển biến tốt hơn về chất trong việc dạy và học trong trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh.

 

CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CHÍNH:

1.    Công tác Ðào tạo và Giáo vụ:

ü  Tham mưu cho Hiệu trưởng về các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý, đào tạo, bồi dưỡng: mục tiêu, ngành nghề, kế hoạch, nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu, ...

ü  Lập kế hoạch giảng dạy và thời khoá biểu cho các lớp trong và ngoài Trường. Bố trí giảng đường và phòng học theo thời khoá biểu.

ü  Tổ chức kiểm tra, thi cuối học kỳ, thi cuối Tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận án .

ü  Báo cáo danh sách công nhận Tốt nghiệp.

ü  Quản lý điểm và tổ chức xét lên lớp, ngưng học, thôi học.

ü  Quản lý, theo dõi việc giảng dạy (thời gian, lịch trình, chương trình, nội dung...) của các thầy, cô giáo và việc học tập của học sinh, sinh viên.

ü  Tổ chức, theo dõi công tác kiến tập, thực tập tốt nghiệp cho các ngành đào tạo.

ü  Tổ chức các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi của Trường và tham gia các kỳ thi của Bộ GD&ĐT tổ chức.

ü  Kiểm tra, xác nhận khối lượng giảng dạy cho CBGD.

 

2. Công tác Quản lý học sinh, sinh viên:

ü  Quản lý, bảo quản toàn bộ hồ sơ của học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập.

ü  Cấp thẻ học sinh, sinh viên.

ü  Tổ chức các lớp học

ü  Thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong học sinh và sinh viên.

ü  Chọn cử những sinh viên đủ tiêu chuẩn đi học ở nước ngoài.

ü  Giải quyết và quản lý việc thực hiện chế độ chính sách đối với HS-SV: miễn, giảm học phí, học bổng theo chế độ, học bổng khuyến khích.

ü  Tư vấn cho học sinh, sinh viên trong việc học tập, sinh hoạt.

 

3. Công tác chính trị - tư tưởng:

ü  Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, sinh viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị - tư tưởng.

ü  Tổ chức học tập nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, sinh hoạt chính trị đầu khoá, cuối khoá và đầu năm cho cán bộ và sinh viên.

ü  Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên nắm được tình hình và những chủ trương mới của Trường, của ngành, tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

ü  Phối hợp với các đoàn thể trong trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :3903
Nhập ngày : 13-03-2007
Điều chỉnh lần cuối :21-01-2015

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín một bốn không

Xem trả lời của bạn !