Trưởng phòng Đào tạo: TS. TRẦN ĐÌNH LÝ
Giảng viên chính - Bộ môn Quản trị Kinh doanh - Khoa Kinh tế
ĐT: 08-38974716;  Fax: 08-38960713
 

 

 
 
Phó Trưởng phòng Đào tạo:  Th.S MAI ANH THƠ
Giảng viên - Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa Công nghệ Thông tin
ĐT: 08-37240021;  Fax: 08-38960713
Email: tho@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
 
 
 
Phó Trưởng phòng Đào tạo:  Th.S TRẦN QUỐC VIỆT
Giảng viên - Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa Công nghệ Thông tin
ĐT: 08-37240021;  Fax: 08-38960713
Email: tqv@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
 
Tổ Quản lý kết quả học tập
NGUYỄN MINH XUÂN HƯƠNG  
HUỲNH THỊ THANH TRÚC 
TRẦN HUY TÂM 
BÙI HỮU CHẤT
 
Tổ Văn phòng
ĐỖ NGỌC CÔI   
LÊ MINH QUANG
NGUYỄN THỊ HOÀNG TÚ
PHẠM GIA ĐIỆP
TRẦN THỊ THƠ
 
 
Tổ Kế hoạch - Thống kê
KHƯƠNG LÂM MINH TUẤN
NGUYỄN VĂN CƯỜNG
LÊ THỊ MINH TRÚC  
NGUYỄN LÊ TRÚC LINH 
TRẦN THỊ KIM HÀ
 
 
 
 
 
Xưởng In
NGUYỄN THỊ ĐÀO 
VÕ THỊ BẠCH TUYẾT 
NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
 
 
 

 

Trang liên kết