Thống kê


Đang xem 161
Toàn hệ thống: 1410
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo về Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh B1 (đợt thi từ ngày 17-31/05/2024), sinh viên vui lòng xem file đính kèm:

 - Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh , QĐ 2384/QĐ-ĐHNL-ĐT (xem)

Trân trọng thông báo./.

 

Số lần xem trang: 531
Điều chỉnh lần cuối:

Thông tin về chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 4 năm 2024) (10-06-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 3 năm 2024) (14-05-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 2 năm 2024) (12-04-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 1 năm 2024) (12-03-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 12 năm 2023) (12-03-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 11 năm 2023) (23-02-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 08 năm 2023) (23-02-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi ngày 18 - 23/12/2023) (15-01-2024)

Quyết định miễn đầu vào Tiếng Anh không chuyên (đợt thi ngày 17 và 24/09/2023) (24-11-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 10 năm 2023) (24-11-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm sáu hai bảy

Xem trả lời của bạn !

logolink