Thống kê


Đang xem 162
Toàn hệ thống: 1379
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo về Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên, sinh viên vui lòng xem file đính kèm:

- Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học - QĐ số 2202/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 28/05/2024.

Trân trọng thông báo./.

Số lần xem trang: 455
Điều chỉnh lần cuối: 10-06-2024

Thông tin về chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi ngày 17 - 31/05/2024) (12-06-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 3 năm 2024) (14-05-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 2 năm 2024) (12-04-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 1 năm 2024) (12-03-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 12 năm 2023) (12-03-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 11 năm 2023) (23-02-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 08 năm 2023) (23-02-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi ngày 18 - 23/12/2023) (15-01-2024)

Quyết định miễn đầu vào Tiếng Anh không chuyên (đợt thi ngày 17 và 24/09/2023) (24-11-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 10 năm 2023) (24-11-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu bảy ba không

Xem trả lời của bạn !

logolink