Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi ngày 18 - 23/12/2023)" />

Thống kê


Đang xem 107
Toàn hệ thống: 1146
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo về Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh B1 (đợt thi từ ngày 18-23/12/2023), sinh viên vui lòng xem file đính kèm:

        - Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh , QĐ 134/QĐ-ĐHNL-ĐT (xem)

  Trân trọng thông báo./.

Số lần xem trang: 2579
Điều chỉnh lần cuối: 15-01-2024

Thông tin về chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 11 năm 2023) (23-02-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 08 năm 2023) (23-02-2024)

Quyết định miễn đầu vào Tiếng Anh không chuyên (đợt thi ngày 17 và 24/09/2023) (24-11-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 10 năm 2023) (24-11-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Ứng dụng CNTT (tại Phân hiệu Ninh Thuận) (24-11-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi từ ngày 9-13/10/2023) (24-11-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi tháng 09/2023) (11-09-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1, B2 (đợt thi tháng 06/2023) (11-07-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi tháng 03/2023) (27-04-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 02/2023) (24-03-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn một ba tám

Xem trả lời của bạn !