Thống kê


Đang xem 157
Toàn hệ thống: 1577
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Phòng Đào tạo thông báo về Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên, sinh viên vui lòng xem file đính kèm:

- Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học - QĐ số 4427/QĐ-ĐHNL-ĐT QĐ số 4428/QĐ-ĐHNL-ĐT

Trân trọng thông báo./.

Số lần xem trang: 2348
Điều chỉnh lần cuối: 24-11-2023

Thông tin về chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 11 năm 2023) (23-02-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 08 năm 2023) (23-02-2024)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi ngày 18 - 23/12/2023) (15-01-2024)

Quyết định miễn đầu vào Tiếng Anh không chuyên (đợt thi ngày 17 và 24/09/2023) (24-11-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Ứng dụng CNTT (tại Phân hiệu Ninh Thuận) (24-11-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi từ ngày 9-13/10/2023) (24-11-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi tháng 09/2023) (11-09-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1, B2 (đợt thi tháng 06/2023) (11-07-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi tháng 03/2023) (27-04-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 02/2023) (24-03-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu ba bảy bảy

Xem trả lời của bạn !