Thống kê


Đang xem 143
Toàn hệ thống: 1107
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo về Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên, sinh viên vui lòng xem file đính kèm:

- Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học - QĐ số 3308/QĐ-ĐHNL-ĐT (xem) 

- Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học - QĐ số 3313/QĐ-ĐHNL-ĐT (xem)

- Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học - QĐ số 4083&4084/QĐ-ĐHNL-ĐT (xem)

Trân trọng thông báo./.

Số lần xem trang: 346
Điều chỉnh lần cuối: 18-11-2022

Thông tin về chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh

Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh B2 (tháng 09/2022) (18-11-2022)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh (tháng 09/2022) (24-10-2022)

Quyết định công nhận Chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Ứng dụng CNTT tại Phân hiệu Ninh Thuận (tháng 09/2022) (12-09-2022)

Quyết định miễn học phần Tiếng Anh không chuyên (tháng 08/2022) (08-09-2022)

Quyết định công nhận Chuẩn đầu ra anh văn B2 (tháng 08/2022) (08-09-2022)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 07/2022) (30-08-2022)

Quyết định công nhận Chuẩn đầu ra anh văn B1 (tháng 07/2022) (12-08-2022)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 06/2022) (12-08-2022)

Quyết định công nhận Chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Ứng dụng CNTT tại Phân hiệu Ninh Thuận (24-07-2022)

Quyết định công nhận Chuẩn đầu ra anh văn B1 (đợt thi tháng 06/2022) (24-07-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một không ba hai

Xem trả lời của bạn !