Thống kê


Đang xem 190
Toàn hệ thống: 1068
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo về Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh (tháng 09/2022), sinh viên vui lòng xem file đính kèm:

        -  Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh, QĐ 3711/QĐ-ĐHNL-ĐT (xem)

  Trân trọng thông báo./.

Số lần xem trang: 652
Điều chỉnh lần cuối: 18-11-2022

Thông tin về chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh

Quyết định miễn đầu vào Tiếng Anh không chuyên (đợt thi ngày 17 và 24/09/2023) (24-11-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 10 năm 2023) (24-11-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Ứng dụng CNTT (tại Phân hiệu Ninh Thuận) (24-11-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi từ ngày 9-13/10/2023) (24-11-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi tháng 09/2023) (11-09-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1, B2 (đợt thi tháng 06/2023) (11-07-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên B1 (đợt thi tháng 03/2023) (27-04-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 02/2023) (24-03-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (đợt tháng 03/2023) (10-03-2023)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 12/2022) (15-02-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không ba ba

Xem trả lời của bạn !