Thống kê


Đang xem 293
Toàn hệ thống: 1335
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Phòng Đào tạo thông báo "Danh sách xét tốt nghiệp tạm thời" đợt 3 tháng 09 năm 2022, sinh viên vui lòng xem file chi tiết:

Danh sách cập nhật đến ngày 01/09/2022 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 12/09/2022 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 15/09/2022 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 23/09/2022 (xem file đính kèm).

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 1686
Điều chỉnh lần cuối: 18-11-2022

Các thông tin tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 4) tháng 12 năm 2023 (20-11-2023)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 09/2023 (đợt 3) (06-10-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 3) tháng 09 năm 2023 (11-09-2023)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2023 (đợt 2) (27-06-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 2) tháng 05 năm 2023 (25-05-2023)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2023 (đợt 1) (28-03-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 1) tháng 03 năm 2023 (02-03-2023)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2022 (đợt 4) (29-12-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 4) tháng 12 năm 2022 (05-12-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2022 (đợt 3) (11-11-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai hai tám tám

Xem trả lời của bạn !