Thống kê


Đang xem 247
Toàn hệ thống: 1054
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Phòng Đào tạo thông báo "Danh sách xét tốt nghiệp tạm thời" đợt 3 tháng 09 năm 2022, sinh viên vui lòng xem file chi tiết:

Danh sách cập nhật đến ngày 01/09/2022 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 12/09/2022 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 15/09/2022 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 23/09/2022 (xem file đính kèm).

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 11638
Điều chỉnh lần cuối: 18-11-2022

Các thông tin tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2022 (đợt 3) (11-11-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2022 (đợt 2) (04-07-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn bảy bảy chín

Xem trả lời của bạn !