Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 141
Toàn hệ thống: 1337
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Phòng Đào tạo thông báo về Quyết định công nhận Chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Ứng dụng CNTT tại Phân hiệu Ninh Thuận, sinh viên vui lòng xem file đính kèm:

        -  Quyết định công nhận CĐR tiếng Anh và ƯDCNTT - QĐ số 2053/QĐ-ĐHNL-ĐT (xem)

  Trân trọng thông báo./.

Số lần xem trang: 145
Điều chỉnh lần cuối: 24-07-2022

Thông tin về chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh

Quyết định công nhận Chuẩn đầu ra anh văn B1 (đợt thi tháng 06/2022) (24-07-2022)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 05/2022) (24-07-2022)

Quyết định công nhận Chuẩn đầu ra anh văn B1 (tháng 05/2022) (08-06-2022)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 04/2022) (08-06-2022)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 04/2022) (26-05-2022)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên (đợt thi tháng 03/2022) (06-05-2022)

Quyết định công nhận Chuẩn đầu ra anh văn B1 (tháng 04/2022) (06-05-2022)

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Tin học không chuyên tháng 01/2022 (26-02-2022)

Quyết định công nhận Chuẩn đầu ra anh văn B1 tháng 12/2021 (21-02-2022)

Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra Tin học đợt thi tháng 3 và tháng 5 năm 2021 (19-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu một năm tám

Xem trả lời của bạn !