Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 244
Toàn hệ thống: 1271
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo "Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp" đợt 1 tháng 03 năm 2022, sinh viên vui lòng xem file chi tiết:

Danh sách cập nhật đến ngày 04/03/2022 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 14/03/2022 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 18/03/2022 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 24/03/2022 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 25/03/2022 (xem file đính kèm).

 

 Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 15898
Điều chỉnh lần cuối: 06-05-2022

Các thông tin tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 tháng 09 năm 2022 (05-09-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2022 (đợt 2) (04-07-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn bảy bảy chín

Xem trả lời của bạn !