Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 307
Toàn hệ thống: 1320
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo Lịch thi phân loại năng lực tiếng Anh sinh viên khóa 2021: Sinh viên xem lịch thi tại đường link sau: https://drive.google.com/file/d/1h9jsMOizKsXoxjtoYk3ZgXOZbB8hC-QY/viewhoặc xem từ website Trung tâm Ngoại ngữ tại: http://cfs.hcmuaf.edu.vn/News.aspx?ID=20291

Trân trọng.

Số lần xem trang: 1626
Điều chỉnh lần cuối: 23-02-2022

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo về kế hoạch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 06/2022) (01-09-2022)

Thông báo V/v đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 (02-08-2022)

Thông báo lịch thi Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (27-06-2022)

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (đợt 2) (14-06-2022)

Thông báo V/v Ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đối với SV có tên trong danh sách tốt nghiệp (đợt 1 tháng 03/2022) (05-05-2022)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần Anh Văn 1, Anh Văn 2 HK2 năm học 2020-2021 (07-03-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra, phân loại năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên khóa 2021 (11-02-2022)

Thông báo v/v Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc Đại học năm học 2021-2022 (10-02-2022)

Thông báo V/v tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường học kỳ 2 năm học 2021-2022 (19-01-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp văn bằng đối với SV tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba sáu bốn sáu

Xem trả lời của bạn !