Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 161
Toàn hệ thống: 2624
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo về việc kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp văn bằng đối với sinh viên tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4), sinh viên vui lòng xem file thông báo (đính kèm) và link thực hiện khai báo thông tin hộ tịch như sau: 

https://docs.google.com/forms/d/1XlCU3zkx6udIsr1LOL2ESRXOPsKGGUi-Es9QcqutyNk/viewform?edit_requested=true

Thời gian thực hiện: Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 27/12/2021

(Xem quyết định tốt nghiệp)

Trân trọng./.

Số lần xem trang: 4485
Điều chỉnh lần cuối: 19-01-2022

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo V/v đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 (02-08-2022)

Thông báo lịch thi Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (27-06-2022)

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (đợt 2) (14-06-2022)

Thông báo V/v Ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đối với SV có tên trong danh sách tốt nghiệp (đợt 1 tháng 03/2022) (05-05-2022)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần Anh Văn 1, Anh Văn 2 HK2 năm học 2020-2021 (07-03-2022)

Lịch thi phân loại năng lực tiếng Anh sinh viên khóa 2021 (17-02-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra, phân loại năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên khóa 2021 (11-02-2022)

Thông báo v/v Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc Đại học năm học 2021-2022 (10-02-2022)

Thông báo V/v tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường học kỳ 2 năm học 2021-2022 (19-01-2022)

Thông báo V/v Đăng ký môn học HK 2 năm học 2021-2022 (17-12-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba sáu tám bốn

Xem trả lời của bạn !