Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 148
Toàn hệ thống: 2769
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo về việc kiểm tra thông tin hộ tịch đối với sinh viên tốt nghiệp bổ sung trong đợt 2 – tháng 6 năm 2021 như sau : Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp khai báo thông tin bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh… nộp bản scan màu: bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) theo link:

https://docs.google.com/forms/d/1XlCU3zkx6udIsr1LOL2ESRXOPsKGGUi-Es9QcqutyNk/viewform?edit_requested=true

Lưu ý:       - Cách đặt tên file scan bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông: MSSV_Họ và tên

                - Danh sách tốt nghiệp sinh viên xem tại website: pdt.hcmuaf.edu.vn;

- Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi về phòng Đào tạo;

- Sinh viên khóa 2017 trở về sau không phải nộp bản scan màu bản sao bằng THPT;

- Do tính chất quan trọng về việc in và cấp phát văn bằng tốt nghiệp đại học, đề nghị tất cả sinh viên thực hiện đúng theo thông báo đến trước ngày 18/6/2021.

Trân trọng thông báo./. (kèm văn bản)

Số lần xem trang: 12620
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2021

Các thông tin tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 (tháng 6 năm 2021) (02-06-2021)

Thông tin tốt nghiệp tháng 04/2021 ( Xem Quyết định TN và TB Ký nhận bằng) (27-04-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt bổ sung và thông báo gia hạn nộp phiếu khai thông tin tốt nghiệp (19-04-2021)

Quyết định tốt nghiệp đợt tháng 03.2021 (22-03-2021)

Thông báo về việc kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp (29-03-2021)

Danh sách sinh viên nợ tài sản đợt tốt nghiệp tháng 12.2020 (25-01-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm sáu chín tám

Xem trả lời của bạn !