Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 150
Toàn hệ thống: 2416
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo về việc kiểm tra thông tin hộ tịch đối với sinh viên tốt nghiệp bổ sung trong đợt 2 – tháng 6 năm 2021 như sau : Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp khai báo thông tin bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh… nộp bản scan màu: bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) theo link:

https://docs.google.com/forms/d/1XlCU3zkx6udIsr1LOL2ESRXOPsKGGUi-Es9QcqutyNk/viewform?edit_requested=true

Lưu ý:       - Cách đặt tên file scan bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông: MSSV_Họ và tên

                - Danh sách tốt nghiệp sinh viên xem tại website: pdt.hcmuaf.edu.vn;

- Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi về phòng Đào tạo;

- Sinh viên khóa 2017 trở về sau không phải nộp bản scan màu bản sao bằng THPT;

- Do tính chất quan trọng về việc in và cấp phát văn bằng tốt nghiệp đại học, đề nghị tất cả sinh viên thực hiện đúng theo thông báo đến trước ngày 18/6/2021.

Trân trọng thông báo./. (kèm văn bản)

Số lần xem trang: 15234
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2021

Các thông tin tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 tháng 09 năm 2022 (05-09-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2022 (đợt 2) (04-07-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một hai ba chín

Xem trả lời của bạn !