Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 274
Toàn hệ thống: 1601
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

       Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy”; 

 Căn cứ Quyết định số 1712/ĐHNL-ĐT ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh V/v ban hành Quy chế học vụ áp dụng cho bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên có nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình ở học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 như sau:

 I. Đối tượng, điều kiện đăng ký

  1.1. Đối tượng

 Là sinh viên hệ Đại học chính quy đang học tại trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

 1.2. Điều kiện chung đăng ký học cùng lúc hai chương trình

 - Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác với ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.

 - Sinh viên đã học xong học kỳ thứ nhất, năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và không thuộc diện xếp hạng học lực yếu.

 - Trong quá trình sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2.00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo. 

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

 1.3. Riêng đối với sinh viên đăng ký học ngành hai là ngành Ngôn ngữ Anh ngoài các điều kiện chung được quy định tại khoản 1.2, mục I của thông báo này, trước khi đăng ký học ngành hai, sinh viên phải tham gia kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 do nhà trường tổ chức, đạt tối thiểu từ 100 điểm trở lên (quy theo thang điểm 200). Sau khi có kết quả thi chuẩn đầu ra B1, sinh viên liên hệ giáo vụ khoa Ngoại ngữ - Sư phạm để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kế hoạch học tập của ngành thứ hai và nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo.

 II. Thời gian và thủ tục đăng ký

 2.1. Thời gian, địa điểm đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2018 tại P.Đào tạo

 2.2. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình (theo mẫu kèm theo).

- Bảng kế hoạch học tập chung của hai chương trình (theo mẫu kèm theo).

 - Bảng điểm kết quả học tập của chương trình thứ nhất.

Số lần xem trang: 12341
Điều chỉnh lần cuối: 17-05-2018

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo lịch thi Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (27-06-2022)

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (đợt 2) (14-06-2022)

Thông báo V/v Ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đối với SV có tên trong danh sách tốt nghiệp (đợt 1 tháng 03/2022) (05-05-2022)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần Anh Văn 1, Anh Văn 2 HK2 năm học 2020-2021 (07-03-2022)

Lịch thi phân loại năng lực tiếng Anh sinh viên khóa 2021 (17-02-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra, phân loại năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên khóa 2021 (11-02-2022)

Thông báo v/v Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc Đại học năm học 2021-2022 (10-02-2022)

Thông báo V/v tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường học kỳ 2 năm học 2021-2022 (19-01-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp văn bằng đối với SV tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Thông báo V/v Đăng ký môn học HK 2 năm học 2021-2022 (17-12-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một năm sáu năm

Xem trả lời của bạn !