Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 208
Toàn hệ thống: 1570
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Danh sách sinh viên nợ tài sản:

1. Nợ thư viện

2. Nợ KHTC (Sinh viên học tại Trường)

3. Nợ KHTC (Sinh viên học tại Tỉnh)

4. Nợ KHTC (Sinh viên học tại Phân hiệu Gia Lai)

 

 

 

Số lần xem trang: 12225
Điều chỉnh lần cuối: 16-02-2017

Các thông tin tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Thông báo V/v "Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp (07-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba bảy không một

Xem trả lời của bạn !