Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 425
Toàn hệ thống: 1300
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2016

Lưu ý: Mọi sai sót, thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ văn phòng Khoa/Bộ môn. Giáo vụ Khoa/Bộ môn sẽ tổng hợp và phối hợp với chuyên viên Phòng Đào tạo để hướng dẫn giải đáp trong thời gian điều chỉnh dữ liệu.

Trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 12205
Điều chỉnh lần cuối: 09-01-2017

Các thông tin tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2022 (đợt 2) (04-07-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai một hai bảy

Xem trả lời của bạn !