Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 543
Toàn hệ thống: 1364
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 KẾ HOẠCH KÝ SỔ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

Theo quyết định tốt nghiệp: Số 3037/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 10/10/2016

 Khoa/

Bộ môn

Thứ tự số vào sổ

Số lượng sinh viên (SV)/lớp

Giờ

Ngày

Chăn nuôi

thú y

1442/2016 – 1463/2016: 22 SV các lớp DH08,09,10

07h30 – 08h00

21/11/2016

1464/2016 – 1523/2016: 60 SV các lớp DH11CN,DY,TA,TY

08h00 – 09h00

1524/2016 – 1549/2016: 26 SV các lớp DH12CN,TA

09h00 – 09h30

142/2016: 01 SV lớp TC10TY

08h30

Lâm nghiệp

1809/2016 – 1889/2016: 81  SV các lớp DH08,09,10,11,12,13

08h00 – 09h30

Nông học

2049/2016 – 2114/2016: 66 SV các lớp DH10,11; DH12BV

08h30 – 09h30

2115/2016 – 2162/2016: 48 SV các lớp DH12NH

09h30 – 10h00

203/2016 – 216/2016: 14 SV các TC08NH; TC11NHNX

08h30 – 08h45

Công nghệ

Thông tin

2491/2016 – 2542/2016: 52 SV các lớp DH08,10,11,12DT

09h00 – 10h00

213/2016 – 225/2016: 13 SV lớp CD12,13TH

10h30 – 10h45

Thuỷ sản

2579/2016 – 2635/2016: 57 SV các lớp DH10,11; DH12CT,KS

10h00 – 10h45

2636/2016 – 2670/2016: 35 SV các lớp DH12NT,NY; DH13

10h45 – 11h15

226/2016 – 242/2016: 17 SV lớp CD09,10,11,12,13CS

10h45 – 11h00

Lưu ý:

     - Sinh viên đến phòng Đào tạo ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, không nhờ người khác ký thay và mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản (chỉ những sinh viên có tên trong danh sách còn nợ như đã thông báo), chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng (nếu có).

-  Sinh viên không dự lễ trao bằng tốt nghiệp thì không ký sổ văn bằng theo kế hoạch trên.

-  Những sinh viên không tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp vui lòng đến phòng Đào tạo nhận bằng vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 08h00 đến 10h00 sau ngày 29/11/2016 (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

Những sinh viên có mặt ký vào sổ văn bằng thì sẽ tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp. Lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức vào lúc 7h00 ngày 22/11/2016 tại Hội trường Phượng Vỹ - P.100.

 Khoa/Bộ môn

Thứ tự số vào sổ

Số lượng sinh viên (SV)/lớp

Giờ

Ngày

Cơ khí

 công nghệ

1331/2016 – 1349/2016: 19 SV các lớp DH08,09,10,11

07h30 – 08h00

24/11/2016

1350/2016 – 1387/2016: 38 SV các lớp DH12CC,CD,CK,NL

08h00 – 08h30

1388/2016 – 1441/2016: 54 SV các lớp DH12OT,TD

08h30 – 09h30

142/2016 – 146/2016: 05 SV các lớp CD12,13CI

08h30 – 08h45

Công nghệ hoá học

1550/2016 – 1575/2016: 26 SV các lớp DH10,12,13HH

09h30 – 10h00

Môi trường và

Tài nguyên

1890/2016 – 1936/2016: 47 SV các lớp DH10,11;DH12CH,DL

08h00 – 08h45

1937/2016 – 2004/2016: 68 SV các lớp DH12GI,MT

08h45 – 09h30

2005/2016 – 2048/2016: 44 SV các lớp DH12QM,TK;

DH13GI,QM

09h30 – 10h00

2671/2016 – 2676/2016: 06 SV các lớp DH12DLNT

10h00 – 10h15

Ngoại ngữ - Sư phạm

2163/2016 – 2272/2016: 110 SV các lớp DH10,11,12

10h00 – 11h00

Công nghệ sinh học

2432/2016 – 2490/2016: 59 SV các lớp DH11,12; LT12

09h00 – 10h00

Công nghệ thực phẩm

2543/2016 – 2578/2016: 36 SV các lớp DH10,11,12

10h00 – 10h30

Lưu ý:

     - Sinh viên đến phòng Đào tạo ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, không nhờ người khác ký thay và mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản (chỉ những sinh viên có tên trong danh sách còn nợ như đã thông báo), chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng (nếu có).

-  Sinh viên không dự lễ trao bằng tốt nghiệp thì không ký sổ văn bằng theo kế hoạch trên.

-  Những sinh viên không tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp vui lòng đến phòng Đào tạo nhận bằng vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 08h00 đến 10h00 sau ngày 29/11/2016 (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

Những sinh viên có mặt ký vào sổ văn bằng thì sẽ tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp. Lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức vào lúc 7h00 ngày 25/11/2016 tại Hội trường Phượng Vỹ - P.100.

 Khoa/

Bộ môn

Thứ tự số vào sổ

Số lượng sinh viên (SV)/lớp

Giờ

Ngày

Kinh tế

1576/2016 – 1666/2016: 91 SV các lớp DH10,11; DH12KE,KM,KN

07h30 – 08h45

28/11/2016

1667/2016 – 1707/2016: 41 SV các lớp DH12KT,QT,TC,TM

08h00 – 08h30

1708/2016 – 1757/2016: 50 SV các lớp DH13KE,KM,KN

08h30 – 09h15

1758/2016 – 1808/2016: 41 SV các lớp DH13KT,PT,QT,TC,TM; LT12

09h15 – 10h00

143/2016 – 145/2016: 03 SV các lớp TC09QTTD;TC10PTLD

146/2016 – 197/2016: 52 SV lớp TC11PTLA

09h30 – 10h30

198/2016 – 202/2016: 05 SV lớp TC10QTTD

10h30 – 10h45

147/2016 – 175/2016: 29 SV các lớp CD10,11,12,13CA

08h30 – 09h00

Quản lý

 đất đai

2273/2016 – 2320/2016: 48  SV các lớp DH09,10,11; DH12DC,QD

08h00 – 08h45

2321/2016 – 2413/2016: 93 SV lớp DH12QL

08h45 – 09h45

2414/2016 – 2431/2016: 18 SV các lớp DH12TB

09h45 – 10h00

217/2016 – 225/2016: 09 SV các lớp LT14QLBD; TC10DCCM, TC10QLBD, TC10QLDT

10h30 – 10h45

176/2016 – 212/2016: 37 SV các lớp CD10,11,12,13CQ

09h00 – 09h30

Lưu ý:

     - Sinh viên đến phòng Đào tạo ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, không nhờ người khác ký thay và mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản (chỉ những sinh viên có tên trong danh sách còn nợ như đã thông báo), chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng (nếu có).

-  Sinh viên không dự lễ trao bằng tốt nghiệp thì không ký sổ văn bằng theo kế hoạch trên.

-  Những sinh viên không tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp vui lòng đến phòng Đào tạo nhận bằng vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 08h00 đến 10h00 sau ngày 29/11/2016 (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

Những sinh viên có mặt ký vào sổ văn bằng thì sẽ tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp. Lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức vào lúc 7h00 ngày 29/11/2016 tại Hội trường Phượng Vỹ - P.100.

  

Số lần xem trang: 12279
Điều chỉnh lần cuối:

Các thông tin tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2022 (đợt 2) (04-07-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu bảy một bảy

Xem trả lời của bạn !