Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 2355
Toàn hệ thống: 4310
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2016

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra kỹ danh sách, mọi sai sót, thắc mắc đề nghị liên hệ văn phòng Khoa/Bộ môn để giải quyết.

Trân trọng

Số lần xem trang: 12718
Điều chỉnh lần cuối: 10-10-2016

Các thông tin tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2022 (đợt 2) (04-07-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn tám chín bảy

Xem trả lời của bạn !