Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 258
Toàn hệ thống: 1382
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Quyết định tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 3/2016

Quyết định hủy bỏ quyết định tốt nghiệp đợt tháng 3/2016

Lưu ý: Sinh viên có tên trong Quyết định tốt nghiệp bổ sung đề nghị kiểm tra kỹ thông tin hộ tịch, nộp phiếu khai thông tin tốt nghiệp về P. Đào tạo trước ngày 10/05/2016.

Số lần xem trang: 12215
Điều chỉnh lần cuối:

Các thông tin tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Thông báo V/v "Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp (07-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn không bảy chín

Xem trả lời của bạn !