Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 243
Toàn hệ thống: 1489
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 THÔNG BÁO

Về việc thanh toán tài sản đối với sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2015

(Dành riêng cho những sinh viên còn nợ tài sản)

Phòng Đào tạo thông báo về việc thanh toán tài sản đối với sinh viên tốt nghiệp trong đợt 4 – năm 2015 như sau:

- Sinh viên có tên trong danh sách nợ tài sản download mẫu Phiếu thanh toán tài sản tại website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn, đến các đơn vị để thanh toán công nợ (Danh sách sinh viên còn nợ Thư viện, Danh sách SV tại trường còn nợ P. KHTC, Danh sách SV địa phương còn nợ P. KHTC Danh sách sinh viên Phân hiệu Ninh Thuận còn nợ tài sản Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai còn nợ tài sản)

-  Sinh viên nộp Phiếu thanh toán tài sản về phòng Đào tạo trong ngày ký sổ nhận văn bằng tốt nghiệp sau khi đã thanh toán xong công nợ.

Lưu ý: Những sinh viên không có tên trong danh sách nợ tài sản thì không phải làm thủ tục thanh toán.

Trân trọng thông báo./.

Số lần xem trang: 12333
Điều chỉnh lần cuối: 07-03-2016

Các thông tin tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Thông báo V/v "Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp (07-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn không tám năm

Xem trả lời của bạn !