Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 278
Toàn hệ thống: 1581
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Lưu ý: Sinh có nhu cầu đăng ký môn học của chương trình thứ 2 trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 đề nghị làm đơn đăng ký môn học còn chỗ, ghi chi tiết mã số môn học, nhóm, tổ và không trùng thời khóa biểu với ngành 1 nộp về P. Đào tạo trước ngày 25/12/2015 (mẫu đơn).

Số lần xem trang: 12221
Điều chỉnh lần cuối: 23-12-2015

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo lịch thi Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (27-06-2022)

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (đợt 2) (14-06-2022)

Thông báo V/v Ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đối với SV có tên trong danh sách tốt nghiệp (đợt 1 tháng 03/2022) (05-05-2022)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần Anh Văn 1, Anh Văn 2 HK2 năm học 2020-2021 (07-03-2022)

Lịch thi phân loại năng lực tiếng Anh sinh viên khóa 2021 (17-02-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra, phân loại năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên khóa 2021 (11-02-2022)

Thông báo v/v Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc Đại học năm học 2021-2022 (10-02-2022)

Thông báo V/v tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường học kỳ 2 năm học 2021-2022 (19-01-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp văn bằng đối với SV tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Thông báo V/v Đăng ký môn học HK 2 năm học 2021-2022 (17-12-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn tám hai tám

Xem trả lời của bạn !