Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 287
Toàn hệ thống: 1556
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

  THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng cao, học kỳ II năm học 2015 – 2016

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học”;

Căn cứ Công văn số 5464/BGDĐT-GDĐH ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Xác nhận đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1712/ĐHNL-ĐT ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh V/v ban hành Quy chế học vụ áp dụng cho bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên có nhu cầu đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 như sau:

I. Đối tượng đăng ký, các ngành đào tạo chất lượng cao.

1.1. Đối tượng

Là sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2015 đang học tại các Khoa/Bộ môn có đào tạo chương trình đào tạo chất lượng cao thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, có điểm chuẩn trúng tuyển đầu vào bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển ngành tương ứng, có trình độ tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu đào tạo của đề án (do các Khoa/Bộ môn quy định cụ thể) và tự nguyện đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng cao.

1.2. Các ngành tuyển sinh chất lượng cao

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mã ngành: D510201 (Điểm trúng tuyển đầu vào: 20.00)

- Công nghệ thực phẩm - Mã ngành: D540101 (Điểm trúng tuyển đầu vào: 21.50)

- Công nghệ sinh học - Mã ngành: D420201 (Điểm trúng tuyển đầu vào: 22.00)

- Kỹ thuật môi trường - Mã ngành: D520320 (Điểm trúng tuyển đầu vào: 20.25)

- Quản trị kinh doanh- Mã ngành: D340101 (Điểm trúng tuyển đầu vào: 20.25)

Sinh viên trúng tuyển sẽ được đào tạo theo chương trình chất lượng cao, có ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành được dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên được ưu tiên tiếp cận các phương pháp đào tạo tiên tiến, cơ sở vật chất hiện đại, giáo trình cập nhật và được tạo điều kiện đi thực tế, thực tập tại các đơn vị trong và ngoài nước.

1.3. Học phí chương trình đào tạo chất lượng cao

+ Học phần giáo dục đại cương: 690.000đồng/tín chỉ

+ Học phần cơ sở ngành và chuyên ngành:

- Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật môi trường: 760.000 đồng/tín chỉ

- Ngành Quản trị kinh doanh: 690.000 đồng/tín chỉ

II. Thời gian và thủ tục đăng ký

2.1. Thời gian, địa điểm đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/12/2015 tại P. Đào tạo

2.2. Thủ tục bao gồm:

- Đơn đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng cao (theo mẫu kèm theo).

- Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học (bản sao, không cần công chứng)

Số lần xem trang: 12280
Điều chỉnh lần cuối: 16-12-2015

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo lịch thi Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (27-06-2022)

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (đợt 2) (14-06-2022)

Thông báo V/v Ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đối với SV có tên trong danh sách tốt nghiệp (đợt 1 tháng 03/2022) (05-05-2022)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần Anh Văn 1, Anh Văn 2 HK2 năm học 2020-2021 (07-03-2022)

Lịch thi phân loại năng lực tiếng Anh sinh viên khóa 2021 (17-02-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra, phân loại năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên khóa 2021 (11-02-2022)

Thông báo v/v Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc Đại học năm học 2021-2022 (10-02-2022)

Thông báo V/v tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường học kỳ 2 năm học 2021-2022 (19-01-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp văn bằng đối với SV tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Thông báo V/v Đăng ký môn học HK 2 năm học 2021-2022 (17-12-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn hai ba bảy

Xem trả lời của bạn !