Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 335
Toàn hệ thống: 1453
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 KẾ HOẠCH KÝ SỔ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

Theo quyết định tốt nghiệp:    Số 2014/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 20/07/2015

         

 Khoa/Bộ môn

Thứ tự số vào sổ /Số lượng sinh viên (SV)/lớp

Giờ

Ngày ký sổ bằng

Cơ khí công nghệ

1119/2015 – 1129/2015: 13 SV các lớp DH08,10

07h00 – 07h30

10/09/2015

Chăn nuôi Thú y

76/2015 – 88/2015: 12 SV các lớp TC06,07,08,09

09h45 – 10h00

1130/2015 – 1164/2015: 35 SV các lớp DH08,09,10

07h30 – 08h00

1165/2015 – 1186/2015: 22 SV các lớp DH10TA;10TY

08h00 – 08h30

1187/2015 – 1203/2015: 17 SV các lớp DH11CN

1204/2015 – 1214/2015: 11 SV các lớp DH11TA

Công nghệ hóa học

1215/2015 – 1227/2015: 13 SV các lớp DH10,11HH

08h30 – 08h45

Kinh tế

79/2015 – 90/2015: 12 SV các lớp CD11,12CA

10h30 – 10h45

89/2015 – 132/2015: 44 SV các lớp TC06,07,10

10h00 – 10h30

1228/2015 – 1240/2015: 13 SV các lớp DH08,09,10

08h45 – 09h15

1241/2015 – 1254/2015: 14 SV các lớp DH11KE

1255/2015 – 1279/2015: 24 SV các lớp DH11KM,11KN

1280/2015 – 1305/2015: 26 SV các lớp DH11KT,QT

09h15 – 09h45

1306/2015 – 1321/2015: 16 SV các lớp DH11TC,TM

1322/2015 – 1339/2015: 18 SV các lớp LT12,13

Lâm nghiệp

1340/2015 – 1358/2015: 19 SV các lớp DH10,11

09h45 – 10h00

Môi trường và TN

1359/2015 – 1396/2015: 38 SV các lớp DH10,11

10h00 – 10h15

Nông học

1397/2015 – 1430/2015: 34 SV các lớp DH08,10,11

10h15 – 10h20

133/2015 – 139/2015: 07 SV các lớp TC08,10

10h30 – 10h45

Quản lý ĐĐ&BĐS

1431/2015 – 1469/2015: 39 SV các lớp DH08,10,11;LT11,12

10h20 – 10h40

91/2015 – 100/2015: 10 SV các lớp CD10CQ,11CQ

10h45 – 11h00

140/2015 – 147/2015: 08 SV các lớp TC07,10

10h30 – 10h45

Công nghệ

thông tin

101/2015 – 102/2015: 02 SV các lớp CD109,11TH

10h45 – 11h00

Công nghệ sinh học

1470/2015 – 1479/2015: 10 SV các lớp DH10,11, LT12

10h40 – 10h50

Ngoại nhữ- SP

1480/2015 – 1487/2015: 08 SV các lớp DH11SK

Công nghệ thực phẩm

1488/2015 – 1523/2015: 36 SV các lớp DH10,11; LT10

10h50 – 11h15

Thủy sản

1524/2015 – 1543/2015: 20 SV các lớp DH10,11;LT13

11h15 – 11h30

103/2015 – 114/2015: 12 SV các lớp CD09,11CS

11h00 – 11h15

Lưu ý:

     - Sinh viên đến phòng Đào tạo ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, không nhờ người khác ký thay và mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản (chỉ những sinh viên có tên trong danh sách còn nợ như đã thông báo), chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng (nếu có).

-  Sinh viên không tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp thì không ký sổ văn bằng theo kế hoạch trên, đồng thời đến phòng Đào tạo nhận bằng vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 08h00 đến 10h00 sau ngày 11/9/2015 (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

Những sinh viên có mặt ký vào sổ văn bằng theo kế hoạch trên, thì sẽ tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp. Lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức vào lúc 7h00 ngày 11/09/2015 tại Hội trường Phượng Vỹ - P.100

Số lần xem trang: 12260
Điều chỉnh lần cuối: 31-08-2015

Các thông tin tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2022 (đợt 2) (04-07-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám bốn chín

Xem trả lời của bạn !